Výsledky voleb do školské rady – zástupci zákonných zástupců žáků

Volba nových členů do Školské rady Základní školy Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace

 Volby se uskutečnily z důvodu ukončení funkčního období RNDr. Blanky Sýkorové, Ph.D.

Volby – zápis volební komise

Zápis volební komise o průběhu a výsledku voleb

Volební komise dohlížela na průběh voleb ve složení:

  • Romana Rollová
  • Jana Velická
  • Iveta Králová Fonioková

Volebního aktu probíhajícího tajným hlasováním se zúčastnilo celkem 68 oprávněných voličů.

Po sečtení hlasů pro jednotlivé kandidáty oznamuje volební komise, že zvoleným zástupcem zákonných zástupců žáků ve školské radě se stává:  Ivana Kojdová (počet hlasů 39).

V Lužci nad Vltavou dne 5. 10. 2020