Vážení rodiče, vážení žáci.

Do konce příštího týdne se žáci mohou přihlásit na první 7denní výměnný pobyt v rámci našeho projektu DON’T BULLY ME, DON’T DISCRIMINATE ME, INCLUDE ME!, který proběhne 12.-18.11.2019 v naší partnerské škole v Řecku. Z přihlášených žáků bude vybráno celkem pět žáků a budou doprovázeni dvěma našimi pedagogy.

Podmínkou je odpovídající úroveň znalosti Aj, sepsání motivačního dopisu v Aj, aktivní zapojení žáka do eTwinningu a zajištění ubytování zahraničního studenta ve své rodině (květen 2021). Jelikož řecká škola 5th Lyceum of Volos je školou střední, je tento pobyt vhodný především pro žáky 8. – 9. ročníku.

Cestovní náklady budou hrazeny z grantových prostředků programu Erasmus+ a ubytování bude zajištěno v rodinách žáků, kteří v následujícím školním roce přicestují do České republiky.