Vážení rodiče žáků I. až V. třídy.

Blíží se konec roku, hodnocení Vašich dětí, známkování. Druhé pololetí proběhlo ve větší míře formou online.

Součástí naší výuky jste se stali právě vy, milí rodiče. Své děti jste motivovali, kontrolovali, vysvětlovali jste látku, procvičovali.

Z tohoto důvodu si myslíme, že byste se měli stát i Vy součástí týmu, který bude Vaše děti hodnotit a známkovat ve druhém pololetí letošního školního roku.

Třídní učitelé Vás osloví v systému Bakaláři zprávou, ve které Vás vyzvou k aktivní účasti na online hodnocení.

Časový úsek, který budete společně hodnotit, se týká doby od 11. 3. 2020.

Vyučující zapíší do každého předmětu výslednou známku za období karantény. Jsou povoleny i mínusy. Nad touto známkou se s Vámi rádi zamyslí, prodiskutují to, co dětem šlo lépe a hůře. Kolonka se bude jmenovat Covid.

Nenechte, prosíme, pedagogy prvního stupně osamocené. Je to jedinečná a možná poslední příležitost stát se součástí týmu pedagogů.

Děkujeme.

Ing. Pavla Kopeluková, Mgr. Jana Velická