12. 4. 2021 – organizace příchodu dětí do školy a výuky

Příchody do školy

 • IV. třída 7,10 hod
 • II. třída 7,40 hod.
 • I. třída 8,10 hod.

Dokumenty k odevzdání

 • Pověření zaměstnance k testování
 • Potvrzení o prodělání COVID-19 (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě), vztahuje se na 90 ti denní karanténu – jinak bude dítě testováno

Vchod do školy – pouze od kostela

 1. Ivan Mašek před školou pomáhá dětem, převádí děti ke vchodu…
 2. Magdalena Došková přebírá doklady o pověření k testování, lékařská zpráva o prodělání COVID-19, koordinuje vstup dětí do školy (i se zákonnými zástupci – v seznamu), žáci vstupují po dvou.
 3. Ševčíková, Bc. Adam Kučera – vyplňování formuláře o zdravotním stavu

Testovací místnost č. 1 – učebna III. třídy (č. 2)

 • Jana Velická (testování)
 • Romana Rollová (organizační záležitosti)

Testovací místnost č. 2 – učebna II. třídy (č. 7)

 • Jana Ramešová (testování)
 • Barbora Bodišová (organizační záležitosti)

Izolační místnost – před ateliérem

 • Hana Števulová (počítač, pohádky, časopisy, stavebnice)

Šatna

 • Jiřina Sálová (dohled nad převlékáním, koordinace dětí, kam jdou na výuku)

Výuka

 • Ve třídách běží pohádka, děti mají možnost se nasvačit.
 • Asistenti pedagoga po shromáždění všech dětí zůstávají ve třídě po celou dobu výuky (mimo Ely Pavlové, tu střídá Štěpánka Gorolová)
 • Po shromáždění dětí zahájíme výuku krátkým povídáním, adaptací na školu.
 • Druhá hodina má již běžný režim.
 • třída – učebna IV. třídy (č. 33) – přítomna Ela Pavlová
 • třída se půlí na AJ do učebny VII. třídy (č. 21)
 • třída – učebna II. třídy (č. 7) – po dezinfekci
  • Děti z II. třídy se shromažďují v učebně V. třídy (č. 15) Jaroslava Jandoušová
 • třída – učebna I. třídy (č. 8) – Klára Mahútová

Družina

Družina I – I. třída (učebna družiny I, pobyt venku)

Provoz do 16,00 hod.

Ranní družina I. třídy – normální provoz od 13. 4. 2021

Družina II. – II. třída (učebna družiny II, pobyt venku)

Provoz do 15,00 hod.

Družina III – IV. třída (kmenová učebna, pobyt venku)

Provoz do 15,00 hod.

Kroužky

Kroužky budou plynule zařazovány do odpolední činnosti dětí, skupiny se nebudou mísit.