Anketa pro zákonné zástupce – změna času zahájení vyučování

Zákonní zástupci obdrží anketu 26. 4. 2018.  Prosím o její vyplnění a odevzdání 30. 4. 2018.

Vážení rodiče.

Každoročně je na třídních schůzkách diskutováno téma, které se týká času zahájení vyučování.
Ve školním roce 2018/2019 je možné čas zahájení vyučování změnit. Neboť se jedná o zásadní změnu, která se projeví nejen v chodu školy, ale především v denním režimu Vašich dětí a Vás,  obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění ankety.
Pro školní rok 2018/2019 je k docházce do Základní školy Lužec nad Vltavou přihlášeno 179 žáků
z toho je 80 žáků dojíždějících.
Čas zahájení výuky bude změněn, pokud změnu podpoří 60% zákonných zástupců žáků,
kteří bydlí v Lužci nad Vltavou a 60% zákonných zástupců žáků dojíždějících.
Posunutí zahájení vyučování na 8:00 hod. není možné. Důvodem je nevhodné autobusové spojení dojíždějících žáků.
Autobusové spojení po ukončení výuky je zajištěno.
V případě, že bude čas zahájení výuky posunut na 7,40 hod., bude budova školy otevřena pro žáky od 7,00 hod.
Pro žáky z 1. stupně bude od 7,00 hod. do 7,30 hod. zajištěna družina (školní klub) se zaměřením na čtenářskou gramotnost a pracovní činnosti.
Pro žáky z 2. stupně bude od 7,00 hod. do 7,30 hod. zajištěn školní klub, přístupná počítačová učebna.
Od 7,00 hod. do 7,30 hod. budou probíhat i konzultace pro žáky 2. stupně.

 Varianta 1 – současný časový plán

Časový plán vyučovacích hodin
ranní provoz odpolední provoz
hodina zahájení ukončení zahájení ukončení
1. 7:20 8:05    
2. 8:15 9:00    
3. 9:20 10:05    
4. 10:15 11:00    
5. 11:10 11:55    
6. 12:05 12:50    
7.     12:25 13:10
8.     13:20 14:05

Varianta 2 – nový časový plán

Časový plán vyučovacích hodin
ranní provoz odpolední provoz
hodina zahájení ukončení zahájení ukončení
1. 7:40 8:25    
2. 8:35 9:20    
3. 9:40 10:25    
4. 10:35 11:20    
5. 11:30 12:15    
6. 12:25 13:10    
7.     12:45 13:30
8.     13:40 14:25

 

————————————————————————————————————————-

Anketa – odevzdejte do 30. 4. 2018

Pokud školu navštěvuje více Vašich dětí, vyplňte pro každého zvlášť.

Jméno a příjmení žáka ……………………………………………………..
Třída…………………….

Zvolená varianta: 1  2 (zakroužkujte Vámi zvolenou variantu) 

Jméno a příjmení zákonného zástupce……………………………………………..

Podpis zákonného zástupce………………………………………………………….