Dokončený Erasmus+ projekt (září 2019 – srpen 2022)

Dokončený Erasmus+ projekt (září 2019 – srpen 2022)

Na tomto blogu najdete výstupy z našeho Erasmus+ projektu Název projektu:  Don’t bully me, don’t discriminate me, include me! Nešikanuj mě, nediskriminuj mě, začleň mě!     Začátek projektu: 01-09-2019 Konec projektu: 31-08-2022 Cílem projektu byla vzájemná výměna zkušeností mezi partnerskými zeměmi a vytvoření nových postupů týkajících se školní strategie a metodologie, které podporují toleranci, inkluzi,...

25.8.202225.10.2022
Setkání na Kanárských ostrovech, květen 2022

Setkání na Kanárských ostrovech, květen 2022

Od 2. do 9. května 2022 se v Icod de los Vinos (Tenerife, Kanárské ostrovy) konalo třetí setkání projektu. Tohoto setkání se zúčastnilo 19 studentů a 9 učitelů z Polska, Řecka a České republiky. Hostitelskou zemí bylo Španělsko a zúčastnilo se 18 studentů. Na tomto setkání pokračovala prezentace materiálů a produktů proje ktu, přičemž bylo plánováno...

25.5.202225.10.2022
Škodlivost internetu

Škodlivost internetu

Žáci V. třídy vytvořili v minulém týdnu pod dohledem paní učitelky Lindy Černé v hodinách pracovních činností komiks na téma „Škodlivost internetu“. Inspirací jim byl příběh dívky stejného věku, která kvůli sociálním sítím zanedbávala přípravu do školy a své povinnosti doma. Komiks  vejelmi nápaditý, proto bude naši školu reprezentovat během společné aktivity při výjezdu na...

27.4.202227.4.2022
Literární soutěž – Rovnost

Literární soutěž – Rovnost

V březnu 2022 proběhla na naší škole v rámci projektu DON’T BULLY ME, DON’T DISCRIMINATE ME! INCLUDE ME! (ERASMUS +) literární soutěž. Soutěže se zúčastnili žáci třetí, čtvrté a páté třídy. Zadaná témata literárních prací souvisela s myšlenkami celého projektu, jako jsou rovnost, respekt, svoboda. Témata literárních prací: Týden jsem žil/a ve velkém městě Když jsem se probudila...

19.4.202219.4.2022