Děkujeme návštěvníkům Dne otevřených dveří ZŠ Lužec nad Vltavou za sponzorský dar ve výši 500,- Kč.
Ze sponzorského daru byly zakoupeny dvě e-knihy do projektu: Se čtečkou jsem kamarád.