Další ročník nocování dětí ve škole proběhne v rámci Noci s Andersenem dne 29. března 2019 od 17:00 hodin.
Na nadšené čtenáře se opět těší Mgr. Ivana Ševčíková a Mgr. Barbora Prchalová.