Vážení rodiče,

po předchozí dohodě si můžete u výchovné poradkyně (Mgr. Barbora Prchalová) vyzvednout zápisové lístky pro žáky, kteří se hlásí na střední školy, učební obory a víceletá gymnázia. Zápisový lístek je možné vydat pouze zákonnému zástupci žáka.

Mgr. Barbora Prchalová