Naši žáci již druhý školní rok aktivně spolupracují se svými vrstevníky ze zahraničí v rámci programu eTwinning. Jako ocenění naší práce jsme tento měsíc získali certifikát „eTwinningová škola“, který nám umožní účastnit se národních i mezinárodních metodických seminářů a konferencí pořádaných pro takto oceněné školy, spolupracovat a sdílet své zkušenosti s dalšími vedoucími eTwinningovými školami,  pracovat na dalším rozvoji naší školy a předávat osvědčené postupy dále. Pro více informací nahlédněte zde.