Přihláška na doučování z matematiky

Vážení rodiče, milí žáci.

Od 1. 10. 2018 do 31. 10. 2018 bude pro žáky 9. třídy probíhat doučování z matematiky (nad rámec přípravného na SŠ). Doučování probíhá v rámci školního klubu, je tedy bezplatné.

Termíny:

  • Úterý    14,10 – 14,55 hod.           Ing. Pavla Kopeluková
  • Čtvrtek 14,10 – 14,45 hod.          Mgr. Olga Zymáková

Obsah doučování

V hodinách doučování bude probírána látka, která žákům činí problémy a doučování bude zaměřeno na doplnění a obnovení znalostí potřebných pro další studium.

Podmínky účasti na doučování:

  1. Zájem o přípravu.
  2. Vstřícné chování, bez narušování průběhu hodiny.
  3. Pečlivá příprava na doučování. Pokud žák nevypracuje zadané příklady, nebude se moci kurzu účastnit.

V případě zájmu a nutnosti bude kurz prodloužen.

Přihlášky byly žákům předány 25. 9. 2018. Termín odevzdání přihlášek: 27. 9. 2018