Talentovou soutěž pořádá retrospolek Vojkovice pod záštitou obce Vojkovice.

Informace naleznete v přiložených souborech: