Vážení rodiče žáků IX. třídy, milí žáci.

Dne 11. 5. 2020 se přihlášení žáci v rouškách dostaví v 7,45 hod.  před hlavní vchod do školy (vchod od kostela), žáci si stoupnou na označená místa (křížky na chodníku) – denně.

 1. Žáci si připraví čestné prohlášení podepsané zákonnými zástupci.
  • Čestné prohlášení: příloha_čestné_prohlášení
  • V případě potřeby si vyzvedněte čestné prohlášení v boxu před vchodem do školy (od kostela). Bude k dispozici od středy 6. 5. 2020 12,00 hod.
 2. Ochrana zdraví bude realizována dle vyhlášky.  ochrana_zdravi_zs
  • Žáci vstupují do školy po použití dezinfekce rukou (denně).
  • Každému žákovi bude měřena před vstupem do školy teplota bezkontaktním teploměrem (v případě zvýšené teploty, bude upozorněn zákonný zástupce, že žák bude čekat na jeho vyzvednutí).
  • Po jednom žáci 11. 5. 2020 přejdou do šatny, kde si vyklidí skříňku. Šatny se nebudou od 12. 5. 2020 používat.
  • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
  • Škola doporučuje, přinést do školy podepsaný sáček s náhradními dvěma rouškami a náhradním sáčkem. To ponechat ve škole pro případ, že by dítě náhradní roušku a sáček zapomnělo doma.
 3. Organizace výuky a přesunů žáků
  • Ve skupině je 9 žáků.
  • Žáci budou v pondělí, ve středu a ve čtvrtek mít přípravný kurz matematiky a českého jazyka (dvě a dvě výukové hodiny).
  • Rozsah výuky 8,00 – cca 11,30 hod.
  • Žáci do své kmenové učebny (stávající učebna IX. třídy) přejdou vedlejším schodištěm, které vede přímo před jejich učebnu.
  • Před učebnou se žáci přezují. Boty nechají na vyhrazeném místě. Bundu si žáci uloží do své tašky.
  • Každý žák bude mít v průběhu celého kurzu vyhrazenu jednu lavici.
  • Do školy si žáci přinesou pouze psací potřeby (2 propisky, 2 tužky, zvýrazňovač). V případě, že budou potřebovat pravítka a kružítko, budou včas upozorněni. Tyto psací potřeby nechávají po celou dobu kurzu na své lavici, nenosí je domů. Psací potřeby škola denně, za přítomnosti žáků, vydezinfikuje.
  • Fixa na psaní na tabuli bude po použití vždy vydezinfikována vyučujícím. Žák si může fixu na tabuli zakoupit ve škole (cena 12 Kč) – doporučujeme.
  • Tabuli maže vyučující.
  • Třídy, toalety, jídelna a vstup školy budou vybaveny předepsanými mýdly, ubrousky a dezinfekcemi.
  • Svačinu a pití si žáci přinesou s sebou (pro svačinu mají žáci vyhrazenu sousední učebnu).
  • Obědy je možné objednat.
  • Žáci se v průběhu svého kurzu nebudou v prostorách školy setkávat s žáky prvního stupně.
  • Žáci budou v pondělí 11. 5. 2020 poučeni o zásadách dodržování hygienických pravidel.

Milí deváťáci, těšíme se na vás.

Ing. Pavla Kopeluková, ředitelka školy