Přihláška na nepovinný předmět

Vážení rodiče žáků VI. třídy.

Ve školním roce 2019/2020 byl v rámci výuky VI. třídy zařazen předmět Design a technologie, který vyučoval pan Radek Liška.Předmět měl u žáků příznivou odezvu. Bohužel, díky uzavření škol nebyly dokončeny nejzajímavější projekty spojené s modelováním a tiskem na 3D tiskárně.

Z tohoto důvodu nabízíme Vašim dětem ve školním roce 2020/2021 nepovinný předmět Design a technologie.

Nepovinný předmět budeme vyučovat nad rámec povinných hodin. Bude opět jednohodinový a opět zaměřený na modelování a 3D tisk. Vyučovat bude pan Radek Liška. Předmět bude zařazen do vyučovacího bloku společně s ostatními předměty.

Pokud chcete své dítě na předmět přihlásit, stačí, odeslat text:

 Přihlašuji svého syna (dceru) …………………. na nepovinný předmět Design a technologie ve školním roce 2020/2021.

Přihlášení do 30. 6. 2020.

Děkuji. Pavla Kopeluková, ředitelka školy