Kritéria hodnocení v období distanční výuky

Kritéria hodnocení v období distanční výuky

Vážení rodiče.
Kritéria hodnocení žáků v období distanční výuky Vám byla zaslána prostřednictvím Bakalářů.
Rodičům žáků prvního stupně byl zaslán v Bakalářích odkaz na krátký dotazník. Všem, kteří již dotazník vyplnili, moc děkujeme.
Kritéria hodnocení naleznou (do pátku) naši žáci 2. stupně i na Moodle v jednotlivých předmětech.
Všem rodičům děkujeme za vstřícnost a podporu.
Ing. Pavla Kopeluková, ředitelka školy