Vážení rodiče, milí žáci.
V přiložené tabulce jsou nabízené zájmové útvary pro školní rok 2019 – 2020.

Žlutě jsou označeny zájmové útvary, které budou probíhat v rámci školní družiny. Modře jsou označeny zájmové útvary, které budou probíhat v rámci školního klubu. Ekologický kroužek je určen pro žáky 4. -. 5 třídy a žáky vyššího stupně.
Vážení rodiče, žáci obdrží v pondělí 9. 9. 2019 závaznou přihlášku, kterou odevzdají, třídnímu učiteli, vyplněnou do středy 11. 9. 2019.

Kliknutím se tabulka zvětší.