Vážení rodiče.

Dovolte, abych Vás, kteří využijete možnosti návratu dítěte do školy 25. 5. 2020 ujistila, že dopolední i odpolední skupiny budou zajištěny pedagogickými pracovníky školy a že všichni budeme dbát na povinná hygienická pravidla. O Vaše děti se budeme starat s maximální péčí.

Telefonické pásmo pro dotazy a termíny videokonferencí zveřejní škola v pondělí 11. 5. 2020.

 1. Povinnosti zákonného zástupce při návratu dítěte do školy
  • Zákonný zástupce  přihlásí do 18. 5. 2020 své dítě k účasti ve škole. Prosíme o potvrzení účasti přes Bakaláře (bude Vám zaslán dotaz), v mimořádných případech telefonicky (ředitelce školy, zástupkyni ředitelky školy).
  • Vyplněné čestné prohlášení bude nutné odevzdat při prvním vstupu do budovy. Bez tohoto prohlášení není přítomnost žáka v budově školy možná.
   Formulář ke stažení: příloha_čestné_prohlášení,
   Formulář si můžete od 6. 5. 2020 vyzvednout v boxu před vchodem do školy (od kostela).
  • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Škola doporučuje, aby rodiče připravili náhradní sáček (podepsaný) se dvěma rouškami a náhradním sáčkem, které nechá dítě ve škole. To pro případ, že by dítě náhradní roušku zapomnělo doma. Bez roušek nebude dítě vpuštěno do budovy školy.
  • Dítě přichází do školy pouze se svačinou, pitím a psacími potřebami. Psací potřeby si nechává dítě ve škole. Psací potřeby budou denně dezinfikovány školou za přítomnosti žáka. Seznam psacích potřeb zveřejníme do 20. 5. 2020.
  • Dítě musí mít pro pobyt ve škole přezůvky. Děti, které nebudou mít přezůvky, nebudou do budovy školy vpuštěny (ti, co je mají v šatně ve skříňce si je samozřejmě v den příchodu do školy vyzvednou). Do šaten žáci přejdou jednotlivě.
  • Zákonní zástupci dětí, které se budou zúčastňovat aktivit odpolední skupiny vyplní formulář odchodů, či vyzvedávání dítěte ze školy. Formulář: Odchody žáka z odpolední skupiny, či v boxu před hlavním vchodem do školy (od kostela) od 12. 5. 2020. Odpolední skupiny nejsou zpoplatněny, nejedná se o družinu.
  • Rodiče objednají dětem obědy nejpozději do 15. 5. 2020 (přihlašovací systém).
 2. Ochrana zdraví bude realizována dle vyhlášky ochrana_zdravi_zs
  • Žáci vstupují do školy po použití dezinfekce rukou (denně).
  • Každému žákovi bude měřena před vstupem do školy teplota bezkontaktním teploměrem (v případě zvýšené teploty, bude upozorněn zákonný zástupce, že žák bude čekat na jeho vyzvednutí).
 3. Organizace výuky
  • Přesné informace (rozvrh, číslo skupiny, do které bude Vaše dítě docházet…) Vám škola může poskytnout až po potvrzení účasti dětí, tedy po 18. květnu 2020.
 4. Co již můžeme s určitostí říci
  • Online výuka bude probíhat i nadále.
  • Skupiny budou tvořeny na základě účasti žáků v odpolední skupině.
  • Ve skupině budou žáci z různých ročníků.
  • Škola plánuje otevření tří skupin dopoledních, dvou odpoledních (záleží na konečném počtu žáků) – nechceme velké skupiny žáků.
  • Žáci nemohou měnit skupinu.
  • Nepřítomnost žáka ve škole je rodič povinen omluvit, nezapočítává se však do docházky ve škole.
  • V každé dopolední skupině budou přítomni dva pedagogičtí pracovníci (učitel, asistent).
  • Každá skupina bude mít k dispozici dvě učebny (důvodem je dopolední dezinfekce, větrání).
  • Výuka ve skupinách bude zahájena v různých časech (nedojde ke kumulaci dětí před školou). Skupiny nebudou mít společné přestávky.
  • Škola bude pro dojíždějící žáky otevřena od 7,00 hod. Každý žák bude čekat ve své učebně na zahájení výuky.
  • Žáci se budou před školou shromažďovat na označených stanovištích (křížek na dlaždici).
  • Maximální počet dopoledních hodin je 22.
  • Provoz jedné odpolední skupiny bude do 16,00 hod.
  • Žáci nebudou využívat šatny.

Vážení rodiče, na Vaše děti se moc těšíme.

Ing. Pavla Kopeluková, ředitelka školy