Návrat žáků II. stupně do školy – informace pro VI. třídu
 
Počet přihlášených žáků: 13
Žáci budou navštěvovat školu vždy v pondělí od 8,00 hod. do 12,00 hod. Výjimkou bude docházka v posledním červnovém týdnu od 22. 6. 2020 do 26.6.2020. O změnách budete předem informováni.
Žáci s sebou přinesou vždy:
1. čestné prohlášení (ke stažení na stránkách školy, k vyzvednutí před hlavním vchodem do budovy školy- od kostela) příloha_čestné_prohlášení
2. dvě roušky
3. klíček od šatny
4. svačinu, pití
5. obědy pro žáky nejsou zajišťovány – obědy nepřihlašujte
 
Žáci se v 7,50 shromáždí před hlavním vchodem do školy (od kostela) na modrých značkách na chodníku.
Žáci předají čestné prohlášení pedagogickému dohledu.
Po přezutí odejdou do kmenové učebny VI. třídy – dřevěným schodištěm.
 
Náplň dne:
Pokud bude hezké počasí, budou aktivity probíhat venku.
1 Komunikační kruh
2. Výšlap do terénu
3. Hry
Pokud bude ošklivé počasí, budou aktivity probíhat v budově školy
1. Komunikační kruh.
2. Žertovné i vážné hry
 
Moc se těšíme!!!
Ing. Pavla Kopeluková, ředitelka školy