Návrat žáků II. stupně do školy – informace pro VII. třídu a VIII. třídu

Počet přihlášených žáků VII. třída: 6
Počet přihlášených žáků VIII. třída: 2

Žáci budou navštěvovat školu vždy ve středu od 8,00 hod. do 12,00 hod. Výjimkou bude docházka v posledním červnovém týdnu od 22. 6. 2020 do 26.6.2020. O změnách budete předem informováni.

Žáci s sebou přinesou vždy:

1. čestné prohlášení (ke stažení na stránkách školy, k vyzvednutí před hlavním vchodem do budovy školy- od kostela) příloha_čestné_prohlášení
2. dvě roušky
3. klíček od šatny
4. svačinu, pití
5. obědy pro žáky nejsou zajišťovány – obědy nepřihlašujte
 
Žáci se v 7,50 shromáždí před hlavním vchodem do školy (od kostela) na modrých značkách na chodníku.
Žáci předají čestné prohlášení pedagogickému dohledu.
Po přezutí odejdou do kmenové učebny VII. třídy – dřevěným schodištěm.
 
Náplň dne:
Pokud bude hezké počasí, budou aktivity probíhat venku.
1 Komunikační kruh
2. Výšlap do terénu
3. Hry
Pokud bude ošklivé počasí, budou aktivity probíhat v budově školy
1. Komunikační kruh.
2. Žertovné i vážné hry
 
Moc se těšíme!!!
Ing. Pavla Kopeluková, ředitelka školy