Vážení rodiče, milí žáci.

V souvislosti se šířením virového onemocnění zveřejňuji pokyny Odboru školství středočeského kraje.

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

v souvislosti se způsobeného novým typem koronaviru (Covid – 19) se na Vás obracím s informacemi, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění:

  1. k dnešnímu dni (28.02.2020) nebyl ve Středočeském kraji ani v České republice zaznamenám žádný potvrzený případ onemocnění způsobené novým typem koronaviru,
  2. základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů,
  3. v případě, že se žáci nebo studenti Vaší školy vrací po jarních prázdninách z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.

Jako edukační pomůcku si Vám v příloze dovolujeme zaslat informační leták, který vydal Státní zdravotní ústav. Jeho zveřejnění doporučujeme vyvěšením na veřejných místech v prostorách školy.

Hygiena rukou: hygiena_rukou

S pozdravem

PhDr. Alois Surynek, Ph.D.

vedoucí Odboru školství

Krajského úřadu Středočeského kraje

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
surynek@kr-s.cz