Vážení rodiče.

I v letošním školním roce došlo k uzavření smlouvy mezi VZP a ZŠ Lužec nad Vltavou v projektu „Za zdravým vzduchem“. VZP poskytne svým pojištěncům (žákům 1. – 5. třídy) z fondu prevence příspěvek na tuzemský ozdravný pobyt ve výši 1 200,- Kč. ZŠ Lužec nad Vltavou, jako partner projektu, splnila všechny podmínky, které jsou k poskytnutí příspěvku nutné.

Dne 13. 6. 2018 obdržely děti, které se zúčastnily školy v přírodě a jsou pojištěnci VZP příslušné potvrzení potřebné k proplacení příspěvku a veškeré potřebné informace pro rodiče.

Vážení rodiče, podmínkou proplacení příspěvku od VZP je doložení potvrzení o platbě ŠvP. V případě, že jste platbu uskutečnili v hotovosti, je nutné doložit pokladní doklad, který jsme Vám vystavili. V případě, že jste platbu uskutečnili převodem z účtu, je nutné doložit výpis bankovního účtu rodiče, či potvrzení z banky o provedené platbě.

V případě nejasností, kontaktujte ředitelku školy.
Telefon: 724 855 906

Ing. Pavla Kopeluková
ředitelka školy