Základní škola Lužec nad Vltavou se na Den učitelů 28. března připojila k akci „Den učitelů v černém/Vidíme to černě“.

Podporujeme i následující kampaň Pedagogické komory „Týden škol v černé“, která probíhá od 8. do 14. dubna a upozorňuje na podfinancování a další problémy českého školství:

  • Výdaje na vzdělání v České republice patří k nejnižším mezi vyspělými zeměmi
  • Byrokracie ve školách stále narůstá a pedagogům nezbývá čas na smysluplné věci
  • Inkluze po česku nefunguje a je velmi nákladná
  • Vláda stále nenaslouchá názorům učitelů a rozhoduje netransparentně
  • Český učitel pobírá plat ve výši 60% průměru vysokoškolsky vzdělaných pracovníků
  • Mladí učitelé odchází ze školství, pokud vůbec nastoupí

Naši nespokojenost vyjadřujeme černým oděvem.


Zdroj: Hospodářské noviny