Vážení rodiče, vážení hosté děkujeme za sponzorský dar ve výši 4 365,- Kč

//Vážení rodiče, vážení hosté děkujeme za sponzorský dar ve výši 4 365,- Kč

Vážení rodiče, vážení hosté.

Děkujeme za Vaši přízeň a podporu na přehlídce školních projektů 2019. Získali jsme díky Vaší štědrosti příspěvek ve výši 4 365,- Kč  na vizualizér, který využijeme při výuce matematiky, chemie, přírodopisu  a dalších předmětů.

Za pedagogický sbor a žáky školy Ing. Pavla Kopeluková