Vydávání obědu pro žáky na online a off-line výuce

Vážení rodiče.
Vydávání obědů při karanténě třídy nebo části třídy (ne individuální karanténa)
Pokud je třída (část třídy) v karanténě a probíhá distanční výuka (online nebo off-line) mají děti nárok na oběd ze školní výdejny.
Oběd však musí vyzvednout osoba, která v karanténě není.
Vydávání obědů: 11:00 HOD. -11:10 HOD. ; 13:15 HOD. – 13:30 HOD.
Pavla Kopeluková