Výuka do 22. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci.

Vláda prodloužila omezení provozu škol do 22. 1. 2021. Prezenční výuky se budou zúčastňovat pouze žáci I. a II. třídy. Provoz družiny nebude nijak omezen.

Žáci III. – IX. třídy se do 22. 1. 2021 budou vyučovat distančně.

Vážení rodiče, milí žáci, my pedagogové si plně uvědomujeme obtížnou situaci dětí, které získávají své vzdělání při online a off-line výuce.

V rámci pedagogické rady jsme situaci pečlivě diskutovali. Zabývali jsme se efektivitou výuky a dalšími možnostmi vzdělávání našich žáků.

Z našeho jednání vyplynulo následující:

  • Ve výuce žáků III. IV. a V. třídy se nic nezmění.
  • Ke změnám dojde při výuce žáků na II. stupni.

Online výuka pro žáky II. stupně

Domníváme se, že současná situace vyžaduje od dětí vyšší míru spolupráce s pedagogem a převzetí většího podílu zodpovědnosti za své vzdělávání a vzdělání.

V příštích týdnech se zaměříme na zvýšení samostatnosti žáků při online výuce. Budeme klást větší důraz na zodpovědnost žáků, na plnění zadaných úkolů a na schopnost vedení srozumitelných poznámek z online vyučování.

V hodinách se budou pravidelně střídat činnosti vykonávané samostatně, skupinové činnosti a společný výklad.

Žákům bude v hodinách poskytnut větší prostor pro individuální konzultace. Větší prostor bude věnován kontrole domácí přípravy a dovysvětlení látky žákům, kteří v domácí přípravě chybovali.

Tělesná výchova se uskutečňuje distančně, v rámci online hodin se uskuteční každý týden 15 minutové online setkání s vyučujícím. Věříme, že žáci využijí čas, který získali zkrácením hodin tělesné výchovy k procházkám a pohybovým činnostem. Je však nutné dodržet termín odevzdání zadaných úkolů.

Výtvarná výchova se vyučuje distančně, v rámci online hodiny se uskuteční vždy 15 minutové online setkání s vyučujícím. Výkresy vypracovávají žáci samostatně, v čase, který si sami určí. Je však nutné dodržet termín odevzdání zadané práce.

Pracovní činnosti se vyučují v jednom týdnu online, ve druhém týdnu žáci samostatně vypracují zadaný úkol. Je však nutné dodržet termín odevzdání zadané práce.

Anglický jazyk na druhém stupni je rozdělen na asynchronní a synchronní hodiny (žáci dostali přesný rozpis hodin). V rámci asynchronní hodiny (1. hodina týdně) žáci vypracovávají zadanou práci, konzultují s vyučujícím. V rámci synchronní výuky (2 hodiny týdně) probíhá online výuka.

Vážení rodiče, děkujeme Vám za dosavadní podporu a spolupráci. Děkujeme Vám za motivaci Vašich dětí. Víme, jak je to při distanční výuce pro rodiče těžké. Velmi si vážíme Vaší práce s dětmi a oceňujeme Vaše rodičovské působení.

Ing. Pavla Kopeluková a pedagogové školy