Zahájení výuky ve školním roce 2021

Vážení rodiče, milí žáci.

V pondělí 4. 1. 2021 do školy nastupují pouze žáci I. a II. třídy. Ostatní žáci mají distanční výuku dle platného rozvrhu. Žáci, kteří se vzdělávají off-line si vyzvedávají úkoly v úterý od 14,00 hod. Změny v rozvrhu jsou plánovány v případě, že se žáci do školy nevrátí ani 11. 1. 2021.

Ing. Pavla Kopeluková, ředitelka školy